Homothalli, selvfertilitet hos sopp. Homothalliske sopp kan gjennomføre livssyklus på egen hånd.