Homolyttisk spalting er en type kjemisk reaksjon, se heterolyttisk spalting.