Homokaryotisk, om sopphyfer hvor genetisk identiske kjerner (nuklei) forekommer. Det motsatte av heterokaryotisk.