Homoioterme dyr er dyr med konstant kroppstemperatur, se varmblodige dyr.