Homoioterme dyr, dyr med konstant kroppstemperatur, se varmblodige dyr.