Homo faber, 'det kunstferdige/dyktige menneske', betegnelse på mennesket som et skapende vesen som (om-)former seg selv og sine omgivelser.