Homeride, sangerlaug eller -slekt på øya Khios som påstod å nedstamme fra Homer, og som fremførte hans dikt; person som skrev eller fremførte dikt i Homers stil.