Hoffjøde, hoff-faktor, hoffagent, betegnelse på jøder som fra 1400-tallet og i de følgende århundrer ordnet med finansielle saker for fyrstene, særlig i Sentral-Europa. De ble til å begynne med bl.a. benyttet til å lede skatteinnkrevningen, men det var først i eneveldets tid på 1600- og 1700-tallet de ble en institusjon. De var juveloppkjøpere for hoffet, leverandører av forsyninger til hæren, finansielle rådgivere og bankierer for fyrstene, iblant også myntpregere. Flere hoffjøder stammet fra ansette slekter i Frankfurt og Hamburg. Enkelte ble innflytelsesrike, andre kom i en utsatt posisjon pga. sin isolerte stilling ved hoffet, fyrstens pågang og hoffintriger. Blant dem var Joseph Süss Oppenheimer, hos hertugen av Württemberg, som ble anklaget for embetsmisbruk og hengt 1738 (skildret i Lion Feuchtwangers roman Jud Süss, som nazistene filmatiserte 1939 og utnyttet i den antisemittiske propaganda).