Hjertetjørnaks, flerårig art i tjørnaksfamilien. 0,5–2,5 m lang, stengelen er grenet og tett besatt med hjerteformede blad som er mørkegrønne og litt krusete. Vokser i stille vann, også i brakkvann. Sirkumpolar art som er vanlig i hele landet, opp til 920 moh., unntatt på Vestlandet og lengst i nord, der den er sjelden.