Hjertesekken, hos leddyr den dorsale delen av kroppshulen, som er avgrenset av en hinne forsynt med åpninger; fysiologisk fungerer den som et forkammer. Hos bløtdyr er hjertesekken den reduserte kroppshulen. Se også hjerteposen.