Hjertegress, eller bevregress, Briza media, flerårig art i gressfamilien. 30–50 cm høy, med grønn til brunfiolett topp og hengende, hjerteformede småaks. Populær som «evighetsblomst» i makartbuketter. Vokser på kalkrike enger, oftest langs kysten, nord til Trøndelag og et par steder i Nordland.