Hjemmevakt, i arbeidsforhold en form for beredskapstjeneste, hvor arbeidstagere må oppholde seg i sitt hjem, eller et annet sted utenfor arbeidsplassen, for i påkommende tilfelle å yte arbeid. Etter arbeidsmiljøloven av 2005 § 10-4 skal ved beredskapsvakt minst 1/7 av tiden regnes med i den alminnelige arbeidstid.