Hjemmefiske, fiske som drives i mindre skala lokalt, og hvor fartøyet daglig vender tilbake til havn på hjemstedet.