Hjelpeplass, sanitetsplass for behandling av sårede. Hjelpeplass for livreddende førstehjelp (bl.a. bloderstatningsinfusjoner) opprettes av infanteribataljonens sanitetstropp så nær stridslinjen som mulig. De sårede transporteres herfra videre til hjelpeplass, hvor bataljonslegene gir ytterligere behandling. Avdelingssanitet og hjelpeplass forsterkes ved behov med sanitetstropp og utrykningslag (med lege) fra sanitetskompaniet, som for øvrig er ansvarlig for transport av sårede fra hjelpeplass og bakover, og videre behandling ved feltsykehus.