Historisk presens er presens brukt i livlig fremstilling av en handling som foregår i fortiden. Historisk presens ble blant annet mye brukt i de islandske sagaene.