I galoppsport, friidrett og militær idrett, oppbygde hindringer som passeres underveis i et hinderløp, i friidrett brukes hinder også som betegnelse på selve løpet. I sprangridning er hindrene oppbygd av løse deler og hoppes over i nummerrekkefølge med færrest mulig nedrivinger og andre feil, i hinderkjøring med hest og vogn brukes hindre som sidebegrensning for banen og skal passeres uten berøring, se ridesport.