Hihat, slaginstrument som består av to forholdsvis små cymbaler montert på et stativ. Cymbalene ligger horisontalt og vendt mot hverandre, og den øverste slås mot den nederste ved hjelp av en fotpedal. Hihaten er en viktig del av det moderne trommesett i jazz og populærmusikk, og spilles også med stikker og visper.