Highbrow, person som er, eller foregir å være, forstandsmessig, intellektuelt, eller kulturelt overlegen. Motsatt: lowbrow(ed), lavpannet, folkelig, ukultivert.