Hieroskopi, (av hiero- og -skopi), undersøkelse av offerdyrs innvoller. Av disses tilstand og utseende tok både de gamle grekere og romere varsler; de sistnevnte hadde egne spåmenn (se haruspex) som var eksperter i dette.