Hieroduler, (av hiero- og gr. 'slave'), oldtidens tempeltjenere av begge kjønn; spesielt om prostituerte i de templer hvor erotisk virksomhet var knyttet til gudstjenesten.