Hewittlampe, iblant brukt som betegnelse på kvikksølvdamplampe etter oppfinneren, amerikaneren Peter Cooper Hewitt (1861–1921).