Hettesnok, krypdyrart i familien snoker. Hører til de opistoglyphe snokene, som har gifttenner bakerst i kjeven og er ufarlig for mennesker. Den er liten og tynn, høyst 65 cm lang, gulbrun med korte, mørke bånd eller flekker, og med en bred, svart flekk på hodet. Den lever i varmt og tørt lende, holder seg mest i ro om dagen, men drar om natten omkring og jakter på firfisler og mindre pattedyr. Utbredt i Sør-Spania, Balearene og i Nord-Afrika østover til Israel.