Hettefly, sommerfuglslekt i familien nattfly. De seks norske artene kjennes ved at hårene på brystets forkant står rett opp eller noe foroverbøyd og danner en «hette» over hodet. Vingemønsteret er generelt mindre broket enn hos andre nattfly. Larvene lever på ulike kurvplanter, f.eks. burot, malurt, gullris og sveve. To av de norske artene er vanlige.