Heterokont, flagellat med to ulike flageller, oftest en med to rekker av fine hår, flimmerflagell, og en uten vedheng, glatt flagell. Finnes både blant dyre- og algeflagellater.