Heteroklise er bøyning av ord med flere stammer, for eksempel god – bedre.