Heterokaryotisk, betegnelse på sopphyfer med to ulike kjerner (nuklei) i hver celle. Dette er normaltilstanden i det dominerende vegetative stadiet hos stilksporesopp.