Heterogene systemer, fellesbetegnelse for flerfase-systemer. Eksempler: to eller flere faste faser i mekanisk blanding, to eller flere ikke-blandbare væsker, faste partikler i suspensjon, faste partikler (f.eks. røyk) i gass.