Heterogen likevekt, kjemisk likevekt hvor ulike faser inngår, for eksempel når et fast stoff avgir gass, når et fast stoff felles ut av en vandig løsning, eller en væske fryser til fast stoff. Slike systemer kan ikke behandles med vanlig likevektslære, som forutsetter et system hvor ulike konsentrasjonsmål kan sammenlignes. Man må i stedet definere ulike standardkonsentrasjoner og relatere konsentrasjonene til disse. Derfor vil gasser inngå i likevektene med sitt partialtrykk i atmosfærer, løste stoffer vil inngå med konsentrasjon i mol/liter og faste stoffer og væsker vil inngå med sin renhet målt som molbrøk.