Hestelusflue, tovingeart i familien lusfluer. Kroppen er flattrykt, mørkebrun, 8–10 mm lang og med fullt utviklede flygevinger. Arten blodsuger på hest og kveg. Den var tidligere vanlig, men er nå gått sterkt tilbake over hele Europa. Som voksen sees den oftest under dyrenes hale eller i lysken. Puppen overvintrer.