Hestekastanjefamilien er en utdatert tofrøbladet plantefamilie med 15 arter i to slekter, hestekastanje og Billia som nå ligger i familien Sapindaceae. Omfatter trær med motsatte, koblede blad og store, toppstilte blomstersamlinger. Vinterknoppene er store og er beskyttet av en seig væske. Frukten er en kapsel og inneholder oftest bare ett frø med sterkt oppsvulmede frøblad.