Hesitasjon er tvilrådighet; støtvis og nølende tale.