Herrekammer, i middelalderen borgkammer for fanger av adelig byrd. I nyere tid betegnelse på losji på prestegårdene for biskopen eller andre velbyrdige reisende. Etter kirkeordinansen av 1607 skulle menighetens bønder bygge og vedlikeholde prestegårdens borgstue og herrekammer med stall. Herrekammeret kunne være et frittstående hus eller bygd sammen med presteboligen.