Herrehuset, i Preussen offisielt navn på førstekammeret i landdagen 1855–1918, i Østerrike på førstekammeret i riksrådet 1861–1918. Bestod av fyrstehusets myndige prinser, overhoder for visse slekter med arvelig medlemsrett, og visse medlemmer på livstid, i kraft av høye embeter eller oppnevnt av monarken.