Herrehattemaker, håndverker kjent i Norge fra begynnelsen av 1500-tallet som hattstafferer, men som spilte liten rolle før etter 1700. I Bergen hadde herrehattemakerne laug fra 1685, i Oslo først fra 1739. I slutten av 1700-tallet hevdet faget seg så godt at Norge kunne eksportere hatter. Antallet herrehattemakere steg til midten av 1800-tallet, da den fabrikkmessige hattefremstilling etter hvert fortrengte dem. Det finnes nå svært få håndverksutlærte herrehattemakere. Se modist.