En hermetisk separator er en melkeseparator hvor melken separeres under trykk uten kontakt med luft.