Heptakord, sjutonerekke, skala med sju toner innenfor oktaven (for eksempel durskalaen).