Heparprøve er en kjemisk reaksjon som benyttes til kvalitativ påvisning av svovel (sulfid) i forbindelser.