Hengegress, flerårig art i gressfamilien. 50–60 cm høy. Stor, slapp topp med lange, tynne grener med småaksene ytterst. Småaksene har 3–6 blomster. Bladene er 3–8 mm brede og langspisse. Sumpplante som vokser langs elver, vann og ved havet. Sirkumpolar art som bare finnes i Finnmark her i landet.