Hengebre, bre som henger ut over stup der isblokker kan rase ut eller gli ut i havet (kalve).