Hemorfin, forbindelse som frigjøres fra hemoglobinet i røde blodceller ved hemolyse ved stadig gjentatte småskader (som ved maratonløp) eller ved større skader, som skade av muskler. Hemorfin antas i likhet med endorfin å virke smertestillende.