Hemin, oksidert hem. Danner med klorid et salt som brukes til påvisning av blodflekker, idet det dannes lett gjenkjennelige krystaller ved oppvarming med natriumklorid og iseddik (Teichmanns prøve).