Helmatch, i rifleskyting en konkurranseøvelse hvor man skyter 120 skudd likt fordelt på stillingene liggende, knestående og stående.