Helligdagsarbeid, søn- og helgedagsarbeid, arbeid som utføres på søndager og helligdager. For arbeidstakere som omfattes av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 skal det som utgangspunkt være arbeidshvile fra kl. 18 dagen før en søn- eller helligdag, og til kl. 22 dagen før neste virkedag.

Noe arbeid er likevel tillatt, bl.a. arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstiden på arbeidsstedet må utføres på søn- eller helligdag, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres på søn- eller helligdag, arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade, vakthold og portnerarbeid, pass av dyr, fast organisert transportvirksomhet m.m., arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp samt i internat knyttet til internatskole, barnehjem o.l. Videre er arbeid i herberge og bevertningsbedrifter tillatt når det er nødvendig for betjening av gjester, samt arbeid av politi, brannvesen, tollvesen, fengselsvesen, kirkelig betjening, arbeid ved redningssentraler og drift av kringkasting, arbeid ved teatre og andre forevisninger og forestillinger, arbeid ved utsalgssteder, berging og dykkerarbeid når forholdene gjør søn- og helligdagsarbeid nødvendig, og arbeid som av driftstekniske årsaker ikke kan avbrytes, arbeid i jordbruk når det oppstår særlig arbeidspress, arbeid med tilsyn og stell av planter, og forberedende arbeid i bakerier.

Det er fastsatt i § 10-10 tredje ledd at arbeidsgiveren skal konferere med arbeidstagernes tillitsvalgte om nødvendigheten av å anvende søn- eller helligdagsarbeid. Oppstår det tvist om hvorvidt arbeidet er tillatt, avgjøres tvisten av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Også i andre tilfeller kan søn- og helligdagsarbeid utføres, etter tillatelse fra Arbeidstilsynet, eller etter at arbeidsgiveren og arbeidstagernes tillitsvalgte har sluttet skriftlig avtale om dette, ved virksomhet som er bundet av tariffavtale.

For arbeidstakere som i henhold til sin religion har andre dager enn søn- og helligdager som sine høytidsdager, kan arbeidsgiveren slutte avtale med disse om arbeid på søn- og helligdager, mot tilsvarende fri på andre dager.

Lønnsbestemmelser m.v. Når det følger av arbeidsavtalen at arbeid skal utføres på søndager, kan det være tariffavtalt at det skal betales tillegg for slikt arbeid, og til svarende for overtidsarbeid på søndager. Det samme gjelder for de «bevegelige helligdager» og de store høytidsdager i julen, påsken og pinsen. Dersom det ikke skal utføres arbeid på helligdager, er utgangspunktet at det ikke betales lønn for slike dager. Er det avtalt timelønn, vil det ikke være arbeidet på de timer som faller på søn- og helligdager, og noen timelønn er det da ikke tale om. Annet kan likevel være tariffavtalt. Etter verkstedsoverenskomsten TBL-FF  pkt 5.1 skal det betales vanlig timelønn for de «bevegelige helligdager» og de store høytidsdager i julen, påsken og pinsen, for arbeidstakere med minst 30 dagers ansettelsesforhold. Tilsvarende er lovbestemt for 1. og 17. mai.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.