Helkadens, helkadens, helslutning, betegner den avsluttende akkordforbindelsen dominant - tonika. Når melodien slutter på tonikas grunntone, samtidig som begge akkordene står i grunnstilling, kalles helkadensen fullkommen. Slutter melodien på tonikas ters eller kvint, noe som virker mindre avsluttende, kalles kadensen ufullkommen.