Heliostat, (av helio- og -stat) eller siderostat, et speil forsynt med et urverk som gir lyset fra Solen (el. et annet himmellegeme) en bestemt uforanderlig retning. Det reflekterte bilde blir dreid. Denne ulempen kan unngås ved å benytte et dobbeltspeil-system, cølostat. Se også tårnteleskop.