Helikon, i gresk musikk navn på et firkantet instrument med 9 strenger, som ble brukt til å bestemme toner og intervaller.