Helg, tidsrom for kirkehøytid, enten lengre (evt. med arbeidsdager imellom, f.eks. julehelg) eller kortere, særlig søndag; i moderne norsk også om hele tidsrommet mellom to arbeidsuker, dss. ukeslutt, weekend. Motsatt: søkn; «både helg og søkn», hele uken. Jfr. helligdag.