Heksaklorofen, organisk forbindelse i form av et hvitt pulver uten lukt, med smeltepunkt 161–167 °C. Uløselig i vann, løselig i etanol og eter. Forbindelsen er en toverdig fenolisk forbindelse med formel C13H6Cl6O2. Har desinfiserende egenskaper og har hatt anvendelse bl.a. som tilsetning i såper. Bruken er gått tilbake og er mange steder forbudt pga. faren for forgiftninger.