Hekk, (av nty.), de aktre, utliggende, øvre deler av skroget på et fartøy. Også bakre del på en bil.