Hekatonkheirer, (til gr. hekaton, 'hundre', og kheir, 'hånd'), i gresk mytologi tre uhyrer, Kottos, Briareos (el. Aigaion) og Gyes, med hundre hender og føtter hver og med femti hoder. De er sønner av Jorden, men deres far Uranos (himmelen) skjulte dem av redsel i Jordens skjød. Zevs slapp dem fri og hadde dem som hjelpere i sin kamp mot titanene. Senere holdt de til foran portene til Tartaros.