Headhunting, hodejakt, det at egnede kandidater til en stilling blir kontaktet direkte, ofte uten at stillingen blir utlyst. Oppdraget settes som regel ut til en frittstående konsulent, en headhunter (hodejeger).